הכשרות מורים בחינוך לגיל הרך- הספר

הטריגר לכתיבת הפוסט הוא פרסום של ספר בהוצאת Nova Science שמוקדש להכשרת מורות ומורים, גננות וגננים. הספר :Teacher training: Perspectives, implementation and challenges.כולל שמונה פרקים שנוגעים להיבטים שונים של הכשרת מורים ומתמקד במיוחד בהכשרת גננות, גננים, מורות ומורים בחינוך לגיל הרך. שבעה ומתוך שמונת הפרקים הכלולים בספר נכתבו על ידי מרצות ומדריכות מהמחלקה לגיל הרך (תואר ראשון ושני) במכללת לוינסקי לחינוך.

שבעת הפרקים שנכתבו על ידי סגל ההוראה של מכללת לוינסקי לחינוך משקפים את התפיסה שבלב הכשרת הגננות והמורים חייב להימצא רפרטואר של כישורי ופרקטיקות ליבה שמטרתן להביא לרווחה רגשית וללמידה של כל ילד וילדה, תלמיד ותלמידה בכל כיתה וגן ילדים.

בפרק הראשון ישנה הצגה של תפיסה זו, לרבות התייחסות למספר פרקטיקות וכישורי ליבה שלא רק הוגדרו על ידנו ככאלו, אלא יושמו כחלק מהכשרת הגננות והמורים במהלך למעלה מעשור.

הפרקים האחרים מעמיקים במספר פרקטיקות וכישורי ליבה. בספר שני פרקים שמתייחסים ליישום של תכנון צומח(emergent curriculum), שלושה פרקים שמתמקדים בהיבטים שונים של הכשרת גננות ומורים בהקשר של עבודה עם הורי הילדים ופרק שמתמקד בהתמודדות עם בעיות התנהגות. שותפות לכתיבת הפרק שמתמקד על התמודדות עם בעיות התנהגות באמצעות כתיבה נראטיבית חוזרת גם שתי גננות  שהן מוסמכות התכנית לתואר שני בחינוך לגיל הרך, וראש תכנית תואר שני בחינוך מיוחד במכללת לוינסקי לחינוך. בשבועות הקרובים אציג תקצירים של כל אחד מפרקי הספר.

הכשרת מורים "אחרת" מחייבת גם הערכה אחרת של ההתפתחות הפרופסיונאלית. לכן באחד הפוסטים אתייחס להצעה לבניית תלקיט שמתמקד בהתפתחות כישורי ההוראה במהלך הלימודים כתנאי להסמכת הגננות והמורות.

תוצאת תמונה עבור ‪TeaCHER tRAINING PERSPECTIVES‬‏

להלן רשימת הפרקים הכלולים בספר:

Chapter 1. Core Practices and Competencies in Teaching and Teacher Education: Definitions, Implementation, Challenges and Implications
Clodie Tal, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel

Chapter 2. Emergent Curriculum in the Early Childhood Education (ECE) Preparation Program in Israel- Students' Perspectives: Transformations and Challenges
Iris levy, Michaella Kadury-Slezak, Sigal Tish, Sivan Shatil Carmon, and Clodie Tal, Early Childhood Education, Levinsky College of Education, Tel-Aviv, Israel

Chapter 3. Emergent Curriculum in the Preparation of ECE Student Teachers in Israel: Rationale, Approaches, Implementations and Children's Perspectives
Sigal Tish, Iris Levy, Michaella Kadury-Slezak, Sivan Shatil Carmon, Clodie Tal, Early Childhood Education, Levinsky College of Education, Tel-Aviv, Israel

Chapter 4. Simulation-Based on Role-Playing as a Significant Learning Tool for Training student Teachers to Communicate with ParentsSStuSt

Einat Sequerra-Ater, Orly Licht Weinish, Iris Levy, Alona Peleg, Naomi Perchik, Yael Schlesinger, Pninat Tal, and Clodie Tal, Early Childhood Education, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel

Chapter 5. The Difficulties and Challenges Facing Interns of Early Childhood Education Regarding Their Working Relations with Parents: Towards a New Model of Family-School Relations in a Culturally Diverse and Changing Society
Alona Peleg, Naomi Perchik, Orly Licht Weinish, Iris Levy, Einat Sequerra Ater, Yael Schlesinger, Pninat Tal, and Clodie Tal, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel

Chapter 6. “Walking on Eggshells” – Patterns of Change and Development in Student Teachers’ Perceptions of Parent-Teacher Relationships in the Framework of a ‘Working with Parents’ Course
Iris Levy, Yael Schlesinger, Alona Peleg, Einat Sequerra Ater, Naomi Perchik, Orly Licht Weinish, Pninat Tal  and Clodie Tal, Levinsky College of Education, Tel Aviv, Israel

Chapter 7. The Use of Repeated Narrative Writing by Teachers to Cope with Emotionally Loaded Incidents in the Classroom
Clodie Tal, Aalya Kabia, Margalit Cohen and Rivka Hillel Lavian, Levinsky College of Education

Chapter 8. Practical Arguments: Making Teachers’ Reflections on Teaching Practices Visible
Lea Lund, Centre for Teaching Development and Digital Media, Aarhus, Aarhus University, Denmark

סיכום שנת 2018 ומאגר פוסטים לפי נושאים ולפי חודשי פרסום

מטרת פוסט זה עריכת סיכום של הפעילות בבלוג במהלך שנת 2018. אתייחס למשמעות שאני מייחסת לנתונים ואשמח לקבל תגובות מגולשים. בדומה לסיכומים משנת 2016 ו-2017, אציין את נושאי הפוסטים המרכזיים ואצרף קישורים על מנת שהמתעניינים בנושאים אלו יוכלו למצוא אותם בקלות. בנוסף, בסוף פוסט זה, כמעין נספח, אציג את הקישורים לכל הפוסטים שפורסמו  בשנת 2018, לפי חודשי הכתיבה שלהם.

אזכיר כי הבלוג החל לפעול בספטמבר 2015. בדומה לשנים 2016-2017, גם בשנת 2018, הבלוג התנהל בקביעות ובעקביעות. מדובר בפרסום ממוצע של פוסט אחד לשבוע, לאורך כל השנה. תגובות והתייחסיות הגולשים-שהתבטאו בעיקר במספר הצפיות ובמספר המבקרים היוו עידוד משמעותי עבורי להמשיך ולפרסם פוסטים בבלוג.

בסוף שנת 2018 פתחתי דף פייסבוק שנושא שם זהה לשם בלוג זה "קלודי טל על חינוך לגיל הרך". אני מפנה את הגולשים לדף זה. לחיצה על הקישור של שם הדף יוביל אתכם ישירות לדף זה. בשבועות האחרונים אני לומדת להתנהל בסביבה וירטואלית חדשה זו ומתנצלת מראש אם ההיענות שלי בפייסבוק איננה מהירה ומדויקת מספיק. מדובר כאמור בתקופת הסתגלות שלי לפייסבוק.

בפוסט סיכום זה, אציג :א. מעט נתונים על מספר הצפיות והמבקרים בבלוג ומספר פוסטים כולל, לרבות השוואות לנתונים המספריים מהשנים 2016- 2017;  ב. אציג בעקבות ניתוח תוכן  של נושאי הפוסטים, את  הקטגוריות המרכזיות שעלו, ואתייחס למגוון המניעים שהביאו אותי לפרסם פוסטים יחידים ומקבצי פוסטים שונים; ג. אציין פוסטים שהרבו הגולשים לצפות בהם . אוסיף התייחסות לפוסטים שפורסמו בשנים -2017-2016-2015 וזכו לצפיות רבות במיוחד גם בשנת 2018 ואציע את פרשנותי לתופעה מענינת זו; ד. אוסיף בסוף הפוסט רשימת פוסטים לפי חודשי הפרסום שלהם.

נתונים מספריים לשנת 2018 והשוואות לשנים 2016 ו-2017

הנתונים המוצגים כאן נכונים ל-31/12/2010 .

במהלך שנת 2018 פורסמו סה"כ 52 פוסטים לעומת  50 פוסטים, שפורסמו בשנת 2017. אחד בשבוע בממוצע.  לרוב פורסמו ארבעה פוסטים בחודש.

במהלך שנת 2018 נרשמו 80.424 צפיות ו-49.766 מבקרים.

לעומת 69.620 צפיות ו-45.670 מבקרים בשנת 2017.

לעומת 33.578 צפיות ו-22706 מבקרים שנרשמו בשנת 2016.

ההשוואה בין מספר הצפיות והמבקרים במהלך השנים 2016-2018 מופיעה בתרשים המוצג למטה.

צפיות מבקרים 2018

דהיינו בשנת 2018 נרשמה עלייה מתונה של כ16% בכמות הצפיות בהשוואה לשנת 2017. ניתן לומר שקיימת מגמת עליה בכמות הצפיות בבלוג, אבל שיעור העלייה בשנת 2018 התמתן בהשוואה לשנת 2017. זאת ועוד , נראה כי כמות הצפיות עלתה  באופן תלול יותר בהשוואה לכמות המבקרים. על כן ניתן להסיק שרבים מהגולשים מתעניינים במספר פוסטים.

התבוננות בתנודות בצפיות בין החודשים של שנת 2018, מלמדת שבשנה זו נרשמו פחות הבדלים בין חודשי השנה. וזאת בשונה מתנודות גדולות בין החודשים בשנת 2017. בשנת 2018 מספר הצפיות נראה פחות תלוי בפוסט זה או אחר. נראה כי נשמרת כניסה עקבית לבלוג תוך צפייה בפוסטים חדשים וישנים כאחד.

שינוי שנראה לי דרמטי קשור לגופים שמפנים לבלוג. במהלך שלוש השנים האחרונות נרשמה עלייה תלולה בכמות הצפיות שהגיעו לבלוג באמצעות מנועי חיפוש . היחס בין הפניות באמצעות מנועי חיפוש לעומת באמצעות הפייסבוק(פוסטים פורסמו בדפי פייסבוק)  הפך ליותר מפי שלושה בשנת 2018, בעוד שבשנת 2016 היו כמעט פי שניים הפניות מהפייסבוק בהשוואה למנועי החיפוש. אני נוטה לפרש נתונים אלו כעדות לכך שהבלוג עצמו הפך למוכר יותר בקרב קהילת המחנכים בישראל ואנשים רבים מחפשים את הבלוג ישירות ולא ממתינים להפניות באמצעות הפייסבוק.  מנועי חיפוש לעומת פייסבוק 2018

בשנת 2018 נרשמו  75.693  צפיות משיראל ן-3.671 צפיות מרחבי העולם. 94% צפיות בשנה זו היו מישראל.

בשנת 2017 ,66.058 צפיות מישראל ו-2.757 צפיות מרחבי העולם. 95% מהצפיות בשנה זו היו מישראל.

בשנת 2016, 32.139 צפיות מישראל ו-1.448 צפיות מרחבי העולם.96% מהצפיות בשנת 2016 היו מישראל.

סך הכל נשמרה באופן כללי הפרופורציה בין גולשים מישראל לבין גולשים מרחבי העולם.

אציג למטה את מספר הצפיות ממספר מדינות:
ארה"ב 3.671 צפיות

הונג קונג 239 צפיות(לעומת צפיות אחדות מאזור זה בשנת 2017)

קנדה 117 צפיות

בריטניה 79 צפיות

גרמניה 52 צפיות

שוודיה 37 צפיות

ספרד 34 צפיות

הולנד 34 צפיות

ספרד 30 צפיות

איטליה 29 צפיות

כמו בשנה שעברה, אני מודה שריגש אותי לראות כניסות מכל פינה בעולם, מכל היבשות  ומבינה שדוברי עברית עם עניין בחינוך לגיל הרך נמצאים בכל מקום בעולם! גם במדינות קרובות(ירדן, הרשות הפלסטינית, מצרים) וגם במדינות ויבשות רחוקות (ניו זילנד ואוסטרליה, אפריקה, דרום וצפון אמריקה ואירופה כמובן).

מה היו הפוסטים הפופולרים ביותר בעיני הגולשים בשנת 2018 ?

הפוסטים מוצגים לפי סדר יורד של צפיות.

 1. ויסות עצמי(פורסם לראשונה בשנת 2015 וזכה למספר הצפיות הרב ביותר בשנת 2018)
 2. מה הופך את העבודה במסגרות החינוך לידה עד שלוש לכל כך קשה?
 3. בניית תכנית התערבות להתמודדות עם קשיים חברתיים ולמניעת בעיות התנהגות (פורסם בשנת 2017)
 4. מתי ואיך לפעול ומתי להתעלם מהתנהגות חוצת גבולות של ילדים צעירים?
 5. עבודת צוות(הפוסט פורסם לראושנה בשנת 2016)
 6. סביבת הלמידה ברג'ו אמיליה
 7. טיפוח כישורים חברתיים בגן הילדים ךמניעת בעיות התנהגות
 8. היערכות שמקדמת היכרות טובה עם הילדים ושותפות עם הוריהם.
 9. לא ללמידה חוויתית בנושא השואה!
 10. תכנון שנתי לטיפוח כישורים חברתיים ולמניעת בעיות תהנהגות (הפוסט פורסם בשנת 2017).
 • נראה שכישורים  כגון ויסות עצמי ועבודת צוות זוכים לעניין והתייחסות. די מרשים שפוסטים אלו ממשיכים במשך שנתיים, שלוש לעניין גולשים. שיעור העניין בפוסטים אלו בשנת 2018 אף עלה על זה שנרשם בשנים קודמות.
 • די ברור שגולשים מתעניינים מאוד בטיפוח כישורים חברתיים והתמודדות עם בעיות התנהגות. עניין בנושא זה נרשם גם בשנת 2017.
 • כמו בשנים קודמות, התייחסויות להוראת השואה מענינות את הגולשים.
 • השנה, בשונה משנת 2016, פוסט שהתייחס למשבר במתמשך בחינוך לתינוקות ופעוטות זכה למספר גבוה מאוד של צפיות(הפוסט השני ברשימה שמופיעה למעלה).

נושאי הפוסטים

בפרק הזה בפוסט הסיכום, מוצגות כותרות של נושאים שמהוות תוצר של ניתוח תוכן.  ההנחה שלי היא שגולשים מתענינים עשוים להשתמש בקטגוריזציה זו על מנת לאתר פוסטים בנושאים שמעניינים אותם-ודרכם להגיע בחלק מהמקרים למקורות רלוונטיים. עיון ברשימות המופיעות בהמשך מגלה שרוב הפוסטים בשנת 2018 עסקו בכישורים ופרקטיקות ליבה בהוראה. בנוסף, ניתן לראות שמובלטת חשיבות הקשרים הבין אישיים עם ובין הילדים, ועם מורים ובתוך הצוותים כלב ליבו של החינוך בכלל, ושל החינוך בגיל הרך בפרט.

מדיניות חינוכית[חינוך וחברה]

פוסטים אחדים משקפים את ההבנה שאיכות החינוך בתוך מסגרות החינוך בכלל ומסגרות החינוך לגיל הרך בפרט, קשורה קשר הדוק ל"כללי המשחק" הנהוגים בחברה שבה הן פועלות. ערכי החברה מחלחלים לתוך המסגרות ומשפיעים על איכות החינוך. בין במודע ובין בלא מודע מערכות החינוך משמשות לסוציאליזציה של ערכי החברה. יתרה מזו, ערכי החברה משפיעים במידה מסוימת על מדת התמיכה והיעדר התמיכה שלה זוכים המחנכים והמחנכות. חלק מהפוסטים נוגעים לערכים, אחרים בנורמות ויש גם כאלו שיש להם נגיעה למדיניות.

חוק הפיקוח על המעונות-צעד חשוב אבל לא מספיק

נדרוש תכנית חירום לאומית עם מטרות ארוכות טווח להסדרת החינוך לידה עד שלוש בישראל

מה הופך את העבודה במסגרות החינוך לידה עד שלוש לקשה כל כך ולמה מצלמות לא יפתרו את הבעיה?

אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים: תפקיד הממסד לדאוג לטובת הילד וליצור נורמות של הכלה ופתיחות

סרטון: שיחה עם ילדי גן על מה זו טראנסג'נדריות

יצירת והנגשת מרחבי פעילות מוגנים לילדי כיתות ד' ואילך בכל שכונה

על הגדלת השיוויון בין בנים לבנות במסגרות החינוך-לא רק באמצעות הפרדה ווכיתות חד מיניות

כישורי ואמונות ליבה בהוראה ובהכשרת מורים

בחלק הזה מצויים פוסטים שמייצגים את הרעיון שמקצוע ההוראה כולל מספר כישורים מרכזיים שקשורים למה על מורים וגננות לעשות על מנת למלא את ייעודם.

כישורי ליבה בהוראה ובהתפתחות פרופסיונאלית!

תיווך ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת גננות ומורות-בחינוך הרגיל ובחינוך מהיוחד

עידוד דבקות במטרות ארוכות וטווח(grit) וטיפוח אמונה בכושר ההשתמות שלך ושל הזולת(growth mindset)

התמודדות עם בעיות התנהגות ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת מורים

עבודת צוות ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת מורים

 פרקטיקות מרכזיות ופרקטיקות שנויות במחלוקת בחינוך לגיל הרך[כישורים וםרקטיקות ליבה בחינוך ובהכשרת מורים]

בחלק זה מספר משימות מרכזיות שהן חלק מהעשייה המקצועית של גננות ומורים. לצד משימות מרכזיות ומחייבות מספר משימות שמצטיירות כשנויות במחלוקת.

הקראה חזורת כקבוצות קטנות והטרוגניות כאמצעי להעצמת ילדים ולהכלה

חגיגות ימי הולדת במסגרות חיוךלגיל הרך: משמעות והתלבטויות

סיכומי סוף שנה ותלקיטים במקום מתנות ומסיבות לציון סוף שנת הלימודים 

טיפוח אוריינות  קריטית מהלידה, טיפוח מתימטי מגיל הגן, קשר טוב ומחכים עם הורים בכל גיל-תכנית מונחית מחקר לפריפריה

איך  נתמוך בהתמודדות הילדים עם הצבע האדום בדרום ?

פעוטות עם אוטיזם מיטיבים להתפתח כשהם משולבים בגנים רגילים -ממצאי מחקר

תבונת ההתבוננות

לא ללמידה חויתית בנושא השואה!

להכיר רגישויות של ילדים לקראת יום הזיכרון

איך נעזור לתיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד להצליח?

האם הפרדה בין תאומים בגן חובה מיטיבה איתם?

איך מנהלים גן או כיתה שיש בהן זוגות תאומים?

מרכזיות הקשרים הבין אישיים בחינוך בכלל ובחינוך לגיל הרך בפרט

הקשרים הבין אישיים היו ותמיד יהיו הבסיס הלא מעורער של המעשה החינוכי. לא ניתן להעלות על הדעת חינוך ללא התייחסות לאיכות הקשרים הבין אישיים עם ילדים ומבוגרים כאחד.

הכי מועיל לנהל שיחות מתואמות עם תינוקות, פעוטות וילדים בכל גיל

מה התחדש ומה לא השתנה בקשר גננות ומורים עם הורי הילדים?

על מקומם ומשמעותם של גבולות בקשרים בין הורים וגננות ובתוך הצוות

איך אפשר להבין תוקפנות של ילדים שמופנית נגד הורים, גננות ומורים?

היכולת להתמודד עם חשיבה ביקורתית חשובה לא פחות מהחשיבה הביקורתית עצמה

ה יכולות גננות ללמוד מיחסי הכוח בין הורים לבתי ספר?-תקציר הרצאתה של פרופ' אודרי אדי-רקח

תקשורת עם הורים: עקרונות ומדיניות של משרד החינוך-תקציר הרצאתה של גב' בטי ריטבו משפ"י

היערכות שמקדמת היכרות טובה עם הילדים ושותפות עם הוריהם

טיפוח גישה אנושית וכשירות חברתית כאמצעי מרכזי למניעת בריונות ברשת

קשרים טובים הורים-מורים-תלמידים חשובים יותר מהשקעה כספית ממצאי מחקר

החינוך לגיל הרך ברג'ו אמיליה[למידה, תיווך וסביבות למידה]

מספר פוסטים התמקדו בהיבטים שונים של החינוך לגיל הרך ברג'ו אמיליה. פוסטים אלו נכתבו בעקבות סיור לימודי שערכנו בפברואר 2018 ברג'ו אמיליה.

מערכת החינוך של רג'ו אמיליה: דגש על שורשיות  ,תודעה היסטורית והתפתחות

מתנת יום הולדת כתוצר ל פרויקט שלך חקר-ברג'ו אמיליה

סביבת הלמידה ברג'ו אמיליה-כמורה שלישי

ה אנחנו יכולים ללמוד על מערכת החינוך של רג'ו אמיליה?

סוגיות חינוכיות-"פינת הפסיכולוג"

על בעית הגנבות והשקרים אצל ילדים [ומבוגרים]

גיל שנתיים המדהים והנורא

על שימוש וגמילה מוצצים

ניהול פרידות קטנות וגדולות בגיל הרך

חינוך לניקיון [מה שקרוי בטעות גמילה מחיתולים]: משמעות, גישות והתמודדות עם קשיים נפוצים

התמודדות עם פחדים בגיל הרך

התלבטויות ותובנות לגבי שיתוף ילדים במוות של כלב משפחה שהורדם

מה הניע אותי לכתוב ?

כתבתי על נושאים שאני רואה כמרכזיים בחינוך לילדים צעירים. לעתים קרובות בעקבות כתיבה אקדמית שאותה אני מתרגמת לפרקטיקות חינוכיות. לא אחת הצעות ושאלות של עמיתות למקצוע דרבנו אותי לכתוב על סוגיות חשובות, בעיקר כאלו הנתונות למחלוקת. בנוסף , כתיבתי הגיבה לאירועים במדינה. הגבתי גם לכתבות בתקשורת. עיסוקיי כמרצה בחינוך לגיל הרך הביאו לכך שחלק מהפוסטים מתכתבים עם קורסים שלימדתי. לא אחת התייחסויות ושאלות של סטודנטיות  הביאו אותי לכתוב פוסט זה או אחר. השתמשתי גם בפוסטים אחדים לסיכום הרצאות של הנושאים שאני מלמדת. כתבתי גם בעקבות השתתפות בהרצאות מענינות בכנסים וקריאה של מאמרים אקדמיים שאותם סיכמתי בבלוג. מטרתי בכתיבה היא בעיקר לעורר לחשיבה. לדרבן להילחם בנטיה לעשות את הנוח והדחוף במקום החשוב הקיימת אצל כולנו. איני מתכוונת להכתיב פרקטיקות, אלא להציע לחשוב על עקרונות פעולה ולהיות רפלקטיביים לגבי דרכי יישומם.

תודות: אני מודה מקרב לב לאלודי הוטייה שללא עזרתה ותמיכתה, גולשים רבים לא היו מודעים לפרסומם של הפוסטים בבלוג. בנוסף, אני מבקשת להודות לעידית צולמן ממכללת לוינסקי לחינוך שמרבה להגיב לפוסטים, להציע רעיונות לכתיבה ולנדב הצעות לתיקוני עריכה יקרי ערך.

פירוט הפוסטים לפי חודשי הפרסום בשנת 2018

ינואר  2018 (2 פוסטים)

עידוד דבקות במטרות ארוכות וטווח(grit) וטיפוח אמונה בכושר ההשתמות שלך ושל הזולת(growth mindset)

חגיגות ימי הולדת במסגרות חיוךלגיל הרך: משמעות והתלבטויות

פברואר 2018(4 פוסטים)

על מקומם ומשמעותם של גבולות בקשרים בין הורים וגננות ובתוך הצוות

איך אפשר להבין תוקפנות של ילדים שמופנית נגד הורים, גננות ומורים?

מערכת החינוך של רג'ו אמיליה: דגש על שורשיות  ,תודעה היסטורית והתפתחות

מתנת יום הולדת כתוצר ל פרויקט שלך חקר-ברג'ו אמיליה

מרץ 2018(4 פוסטים)

איך לתרום לגיבוש הזהות המינית של ילדים טראנסג'נדרים?

סביבת הלמידה ברג'ו אמיליה-כמורה שלישי

על בעית הגנבות והשקרים אצל ילדים [ומבוגרים]

מה אנחנו יכולים ללמוד על מערכת החינוך של רג'ו אמיליה?

אפריל 2018(5 פוסטים)

כישורי ליבה בהוראה ובהתפתחות פרופסיונאלית

לא ללמידה חויתית בנושא השואה!

להכיר רגישויות של ילדים לקראת יום הזיכרון

איך נעזור לתיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד להצליח?

תיווך ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת גננות ומורות-בחינוך הרגיל ובחינוך מהיוחד

מאי 2018(5 פוסטים)

התמודדות עם בעיות התנהגות ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת מורים

הקראה חזורת כקבוצות קטנות והטרוגניות כאמצעי להעצמת ילדים ולהכלה

הכי מועיל לנהל שיחות מתואמות עם תינוקות, פעוטות וילדים בכל גיל

מה התחדש ומה לא השתנה בקשר גננות ומורים עם הורי הילדים?

איך נתמוך בילדים הצעירים לנוכח המצב הביטחוני המתערר בדרום?

יוני 2018(5 פוסטים)

היכולת להתמודד עם חשיבה ביקורתית חשובה לא פחות מהחשיבה הביקורתית עצמה

סיכומי סוף שנה ותלקיטים במקום מתנות ומסיבות לציון סוף שנת הלימודים 

נדרוש תכנית חירום לאומית עם מטרות ארוכות טווח להסדרת החינוך לידה עד שלוש בישראל

על שימוש וגמילה מוצצים

מה הופך את העבודה במסגרות החינוך לידה עד שלוש לקשה כל כך ולמה מצלמות לא יפתרו את הבעיה?

יולי 2018( 4 פוסטים)

ניהול פרידות קטנות וגדולות בגיל הרך

חינוך לניקיון [מה שקרוי בטעות גמילה מחיתולים]: משמעות, גישות והתמודדות עם קשיים נפוצים

אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים: תפקיד הממסד לדאוג לטובת הילד וליצור נורמות של הכלה ופתיחות

התמודדות עם פחדים בגיל הרך

אוגוסט 2018(4 פוסטים)

מה יכולות גננות ללמוד מיחסי הכוח בין הורים לבתי ספר?-תקציר הרצאתה של פרופ' אודרי אדי-רקח

תקשורת עם הורים: עקרונות ומדיניות של משרד החינוך-תקציר הרצאתה של גב' בטי ריטבו משפ"י

סרטון: שיחה עם ילדי גן על מה זו טראנסג'נדריות

היערכות שמקדמת היכרות טובה עם הילדים ושותפות עם הוריהם

ספטמבר 2018(4 פוסטים)

טיפוח גישה אנושית וכשירות חברתית במפגשים פנים-אל-פנים גם כמניעה של בריונות ברשת

ממצאי דו"ח ה-OECD על החינוך בגיל הרך בישראל-ידוע ומאוד מתסכל!

מה ואיך לפעול ומתי להתעלם מהתנהגות בודקת גבולות של פעוטות וילדים צעירים?

זיהוי פחד של הזולת בינקות מנבאת אלטרויזם בגיל מבוגר-ממצאי מחקר והשלכות חינוכיות

אוקטובר 2018(4 פוסטים)

יצירת והנגשת מרחבי פעילות מוגנים לילדי כיתות ד' ואילך בכל שכונה

גיל שנתיים המדהים והנורא

עבודת צוות ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת מורים

חוק הפיקוח על המעונות-צעד חשוב אבל לא מספיק

נובמבר 2018(5 פוסטים)

קשרים טובים הורים-מורים-תלמידים חשובים יותר מהשקעה כספית ממצאי מחקר

טיפוח אוריינות  קריטית מהלידה, טיפוח מתימטי מגיל הגן, קשר טוב ומחכים עם הורים בכל גיל-תכנית מונחית מחקר לפריפריה

איך  נתמוך בהתמודדות הילדים עם הצבע האדום בדרום ?

פעוטות עם אוטיזם מיטיבים להתפתח כשהם משולבים בגנים רגילים -ממצאי מחקר

תבונת ההתבוננות

דצמבר 2018(5 פוסטים)

על הגדלת השיוויון בין בנים לבנות במסגרות החינוך-לא רק באמצעות הפרדה ווכיתות חד מיניות

כתיבה נרטיבית חוזרת ככלי התמודדות עם בעיות התנהגות

האם הפרדה בין תאומים בגן חובה מיטיבה איתם?

התלבטויות ותובנות לגבי שיתוף ילדים במוות של כלב משפחה שהורדם

איך מנהלים גן או כיתה שיש בהן זוגות תאומים?